Een leven lang succes:
Een écht goed presterend gebouw

DataBuilt biedt adviesdiensten op basis van werkelijke gebouwdata in de hele levenscyclus van een gebouw: van programma van eisen tot aan oplevering, in verduurzamingsstappen en in de gebruiksfase. Het verzamelen, monitoren, analyseren en interpreteren van gegevens biedt de mogelijkheid om proactiever, effectiever en efficiënter te zijn in het beheren en het optimaliseren van uw gebouw(en). Hierdoor bespaart u kosten, verbetert u de gebruikerservaring en bevordert u de (duurzaamheids-) prestaties.

Meer weten?
banner
GEBRUIKT DOOR
brightlands logo

Hoe wij zorgen voor gebouwen die écht goed presteren.
Wij doen het anders

Wij komen tot integrale oplossingen

Geen gestandaardiseerd dashboard, maar advies en ontzorging op maat. Samen met u als opdrachtgever gaan we voor prestatie-afspraken. Hierin zoeken we de samenwerking met de technische dienst en de uitvoerende partijen, waarbij de waardevolle kennis van ervaren teams wordt geborgd. Wij benaderen uw project niet slechts vanuit data-analyse: ervaren bouwfysici en installatie adviseurs kijken mee naar de data en het klimatiseringssysteem.

Aannames valideren met data. Echte onderbouwde keuzes maken.

Wij vullen het prestatiegat tussen ontwerp en exploitatie. We kijken verder dan enkel setpoint-optimalisatie om ook de verbeteringen aan de technische en bouwkundige componenten en hun onderlinge operationele samenhang te begrijpen. Dit biedt een diepgaand inzicht in het potentieel van uw gebouw en behoefte gestuurde installaties. Door gebruik te maken van de werkelijke data uit het gebouw tijdens het ontwerptraject, elimineren we theoretische aannames die mogelijk tot overcapaciteit zouden leiden bij een benadering vanuit de nieuwbouw theorie. Het risico op onnodige investeringen wordt hierdoor geminimaliseerd.

Onze verantwoordelijkheid stopt niet bij ons advies

We willen weten wat de impact is van ons advies. We willen dat gebouwen presteren zoals dat in het ontwerpproces is aangetoond. Wij staan voor duurzame waardecreatie, geen tijdelijke oplossingen. We blijven voor langere tijd na ons initiele advies betrokken bij het project om ervoor te zorgen deze optimalisaties een integraal onderdeel worden van uw bedrijfsvoering.
databuilt kantoor

Uw gebouw

Nieuwbouw

Na oplevering van nieuwbouwprojecten ontstaan vaak uitdagingen door verschillen tussen ontwerpveronderstellingen en werkelijk gebruik. DataBuilt helpt deze kloof te overbruggen door ontwerpuitgangspunten te herzien en aan te passen aan de praktijk, zodat regeltechniek efficiënter wordt. Hiermee verminderen we het gebruik van handmatige regelingen die energie verspillen.

Bestaande bouw

Na verloop van tijd worden in bestaande gebouwen vaak aanpassingen gedaan voor comfort, zonder rekening te houden met energie-efficiëntie. Bij DataBuilt bekijken we het geheel: we kunnen bestaande gebouwen transformeren naar een efficiëntere werkwijze, waardoor tot 10 tot 15% energie kan worden bespaard, zonder concessies te doen aan comfort.

Verduurzaming of renovatie

Door gebruik te maken van de werkelijke data uit het gebouw tijdens het ontwerptraject, elimineren we theoretische aannames die mogelijk tot overcapaciteit zouden leiden bij een benadering vanuit de nieuwbouwtheorie. Het risico op onnodige investeringen wordt hierdoor geminimaliseerd. Deze benadering zorgt ervoor dat het eindproduct niet alleen efficiënter is, maar ook kosten effectiever.

Bij comfortklachten

DataBuilt kan ook helpen bij comfortklachten tijdens de gebruiksfase van gebouwen. We begrijpen dat energie-efficiëntie en comfort hand in hand gaan. Door bijvoorbeeld het valideren van ruimteopnemers en het toevoegen van tijdelijke opnemers op verschillende locaties, kunnen we comfortproblemen in kaart brengen en effectief oplossen.

De vier toegevoegde waarden van DataBuilt

Om de waarde creatie van DataBuilt hebben we hieronder op een rijtje gezet.

Energie- en CO2-besparing

We beoordelen de energieprestatie en bewaken het energieverbruik. We passen verbetering toe aan de regeling van installaties waardoor een stabieler en rustiger regelgedrag ontstaat. We geven inzicht in de overdimensionering t.o.v. gebruiksbehoefte. Dit geeft een besparing van gemiddeld 15% op het energiegebruik en bijbehorende CO2-uitstoot.

Lagere investerings- en exploitatiekosten

We geven ontwerpinformatie voor dimensionering met minimaalrisico op overdimensionering. Hierdoor worden de prestatie van installaties de gehele levensduur verbeterd. Ook is het mogelijk om een nauwkeurige voorspelling te doen van het energiegebruik na renovatie. Dit geeft een besparing van gemiddeld 25% op de investeringskosten.

Efficiëntere bedrijfsvoering

Wij zorgen voor sturingsinformatie op de werkvloer over de gebouwprestaties en borgen een lange termijn visie t.b.v. duurzaamheid doelstellingen. Hiermee kunnen we beheerders ontzorgen waardoor zij zich kunnen richten op hun kerntaken. Tevens borgen wij door onze samenwerkvorm de waardevolle kennis en kunde van ervaren werknemers om bedrijfsrisico's te beperken.

Beter binnenklimaat met minder klachten

We bewaken en verbeteren de kwaliteit van het binnenklimaat en geven inzicht in verbetermogelijkheden. Dit resulteert in een comfortabel en gezond binnenklimaat voor medewerkers met productievere werkplekken. Blije medewerkers: onbetaalbaar.

Ben jij ook nog lang niet uitgegroeid ?

Wil jij met ons bedrijf meegroeien met de vrijheid en flexibiliteit om jouw functie vorm te geven? En wil jij daarnaast samen met Databuilt een grote bijdrage  leveren aan duurzam een efficiënte datagedreven gebouwen? 

Lees dan snel verder!

Vragen?

Neem contact met ons op!

Heeft u vragen over DataBuilt of interesse in een vrijblijvende demo, stuur ons dan een bericht. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

U kunt ook mailen naar l.visser@databuilt.nl of bellen naar
+31 (0) 2 63 68 31 79

Verstuur een bericht

Dankuwel voor uw bericht!

Oeps! Er is iets mis gegaan.