Een leven lang succes: onze diensten zorgen voor een gebouw dat blijft uitblinken in prestaties.

Onze diensten laten een gebouw blijvend optimaler functioneren door het gebouw in de praktijk te analyseren. Wij garanderen hierbij een vaste terugverdientijd en/of return on investment.

DataBuilt levensfases

Over ons

Op naar een duurzame werk- en leefomgeving die raakt, inspireert en verrast

Onze verantwoordelijkheid stopt niet bij ons advies

We willen weten wat de impact is van ons advies. We willen dat gebouwen presteren zoals dat in het ontwerpproces is aangetoond.

Gebouwen ontwerpen en realiseren is complex

De complexiteit heeft geleid tot een bouwkolom die is opgebouwd uit veel gespecialiseerde partijen. Deze versnippering staat een integrale benadering van een optimale leef- en werkomgeving in de weg. Gebouwen zijn stapelingen geworden van suboptimale deeloplossingen.

We moeten integraal tot oplossingen komen

Met alle specialisaties samen willen we naar onze impact kijken.

DataBuilt gaat het anders doen

Samen gaan wij die gezonde, op maat ontworpen werk- en leefomgevingen realiseren. Dit vereist een ander ontwerp- en bouwproces; een proces dat is gebaseerd op vertrouwen en prestaties.
databuilt kantoor
databuilt kantoor
databuilt kantoor

Waarom Databuilt?

Wij adviseren op basis van werkelijke gebouwdata

Top van de markt

Wij zijn trots onderdeel van Oosterhoff.

Maatwerkaanpak

Geen gestandaardiseerd dashboard, maar advies en ontzorging op maat.

Vaste partner in proces

Wij vullen het prestatiegat tussen ontwerp en exploitatie.

In alle markten thuis

Zowel bij verduurzaming als nieuwbouw.
GEBRUIKT DOOR
Huygen logoMerin logoEnvida logobrightlands logo
Quake logo

wat bieden we?

De vijf toegevoegde waarden van DataBuilt

Om de waarde creatie van DataBuilt aan te geven drukken we hiernaast de waarde creatie uit in financiële waarde. Hierdoor is het gemakkelijker om de opbrengsten en kosten op projectbasis tegen elkaar af te zetten. Hierdoor kan de terugverdientijd en Return On Investment effectief bepaald worden.

Meer weten?

Energie- en CO2-besparing

We beoordelen de energieprestatie en bewaken het energieverbruik. We passen verbetering toe aan de regeling van installaties waardoor een stabieler en rustiger regelgedrag ontstaat. We geven inzicht in de overdimensionering t.o.v. gebruiksbehoefte. Dit geeft een besparing van €75.000,- per jaar (project van 30.000m2 BVO)

Lagere investerings- en exploitatiekosten

We geven ontwerpinformatie voor dimensionering met minimaalrisico op overdimensionering. Hierdoor worden de prestatie van installaties de gehele levensduur verbeterd. Ook is het mogelijk om een nauwkeurige voorspelling te doen van het energiegebruik na renovatie. Dit geeft een besparing van eenmalig €300.000,- en jaarlijks €10.000,- op verduurzamingsopgaves.

Efficiëntere bedrijfsvoering

Wij zorgen voor sturingsinformatie op de werkvloer over de gebouwprestaties en borgen een lange termijn visie t.b.v. duurzaamheid doelstellingen. Het ontzorging van een facility manager met 20% kan leiden tot besparing van €20.000,- p.j.

Beter binnenklimaat met minder klachten

We bewaken de kwaliteit van het binnenklimaat en geven inzicht in verbetermogelijkheden. Dit resulteert in een comfortabel en gezond binnenklimaat voor medewerkers met productievere werkplekken. Een geëscaleerde klacht kost gemiddeld €6.000,- p.j.

Ons team

Al 80 jaar ervaring met advies in complexe installatie- en energiesystemen. Met 650 experts op het gebied van data, bouwkunde, bouwfysica, constructies, projectmanagement, bouwkosten en installatietechniek.
mourad
Loes Visser
Michiel
ruxandra
remco
peter
carola
Rudi
Jack
Janneke
ralph
Eric
niels
Marianne
Ruben
corne
chris

Vragen?

Neem contact met ons op!

Heeft u vragen over DataBuilt of interesse in een vrijblijvende demo, stuur ons dan een bericht. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

U kunt mailen naar l.visser@databuilt.nl of bellen naar +31 (0) 2 63 68 31 79